Kalender
Waar en Wanneer?
4 t/m 6 september
18 t/m 20 september
datum onbekend
29 september t/m 1 oktober
World Cup Lenzerheide (Zwitserland)
World Cup Les Gets (Frankrijk)
NK (Sittard?)
World Cup Nove Mesto (Tsjechië) ronde 1
2 t/m 4 oktober
10 oktober
World Cup Nove Mesto (Tsjechië) ronde 2
WK Leogang (Oostenrijk)
27 juli 2021
Olympische Spelen Tokyo (Japan)
4 t/m 6 september
World Cup Lenzerheide (Zwitserland)
18 t/m 20 september
World Cup Les Gets (Frankrijk)
datum onbekend
NK (Sittart?)
29 september t/m 1 oktober
World Cup Nove Mesto (Tsjechië) ronde 1
2 t/m 4 oktober
World Cup Nove Mesto (Tsjechië) ronde 2
10 oktober
WK Leogang (Oostenrijk)
27 juli 2021
Olympische Spelen Tokyo (Japan)